CLIPPING

MIDIA

ZUPI

56. Zupi.jpg

VOGUE

58. Vogue.jpg

ELLE

17. Elle
17. Elle

press to zoom
19. Elle
19. Elle

press to zoom
16. Elle
16. Elle

press to zoom
17. Elle
17. Elle

press to zoom
1/7

HAPERS BAZAAR

1. Hapers Bazaar
1. Hapers Bazaar

press to zoom
1. Hapers Bazaar
1. Hapers Bazaar

press to zoom
1/1

L'​ OFFICIEL

57. L'Officiel
57. L'Officiel

press to zoom
37. L'Officiel
37. L'Officiel

press to zoom
57. L'Officiel
57. L'Officiel

press to zoom
1/2

FFW

FFW
FFW

press to zoom
FFW
FFW

press to zoom
FFW
FFW

press to zoom
1/2